libro produccingoss Introducción
«Creando Software Libre», escrito polo experimentado desenvolvedor e xestor de proxectos Karl Fogel, cobre a maioría dos problemas que xurden nos proxectos de desenvolvemento de software libre.